Historia 8 ABC


Historia – Första världskriget (åk8)
Lärare: Elizabeth Nilsson
2017-11-06


 Syftet med detta arbetsområde är att:


Vi ska få kännedom om vad som hände under det första världskriget, specifikt då det gav stora förändringar i världen och våra samhällen. Flera av krigets konsekvenser lever vi med idag och inte nog med att världen fick möta ett stort omfattande världskrig detta lede även till det andra världskriget som gav än större konsekvenser för hur vi lever och lär idag.


Det centrala innehållet för våra nya kunskaper kommer vara:


 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Det första världskriget, dess orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck.
   
   
  De kunskaper & förmågor som vi kommer arbeta med är att kunna:


 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Genomförande:


Arbetet kommer ske genom att vi har gemensam läsning och anteckning som studieteknik. Vi kommer att skriva en berättelse om vad som hände under kriget samt börja bekanta oss med historiska källor, samt repetera förmågan att plocka ut orsaker till och konsekvenser av en händelse (här specifikt första världskriget).
Kapitlen vi arbetar med är ”Första världskriget och ryska revolutionen” sidorna 238-250


 Bedömningen:


Bedömningen av våra nya kunskaper kommer att ske i relation till kunskapskraven, se bifogad matris. Våra nya kunskaper kommer att testas genom att vi har ett prov på Första världskriget.


 Förväntat resultat…


Till provet förväntas du kunna…


 Kunna redogöra för vad som hände under första världskriget (både på östfronten som västfronten)
 1. Resonera om orsakerna till första världskriget
 2. Resonera om konsekvenserna av första världskriget
 3. Förklara varför Ryssland drog sig ur kriget
 4. Beskriva och förklara den ryska revolutionen
 5. Vem var Vladimir Lenin
 6. Använda centrala begrepp som;
Ingenmansland,
 • Trippel-ententen,
 • Centralmakterna,
 • Skotten i Sarajevo,
 • Östfronten,
 • västfronten,
 • skyttegravar,
 • Nationernas förbund (NF),  
 • Svarta veckan,
 • Schlieffenplanen,
 • Versaillesfördraget,
 • nationalism,
 • Kommunism

 •  
  8 A
   
  8 B
   
  8 C
   
  Lektion
  1
  2
  1
  2
  1
  2
  v. 45
  Intro WW1
  Hur allting började s.239-242
  Intro WW1
  Teater
  Intro WW1
  Hur allting började s.239-242
  v. 46
  Arbets- uppgifter
  När USA kom med i kriget s.242-245
  Hur allting började s.239-242
  Arbets- uppgifter
  Arbets- uppgifter
  När USA kom med i kriget s.242-245
  v. 47
  Arbets- uppgifter
  Ryska revolutionen s.246-250
  När USA kom med i kriget s.242-245
  Ryska revolutionen s.246-250
  Arbets- uppgifter
  Ryska revolutionen s.246-250
  v.48
  Repetition
   
  PROV
   
  29/11
  Arbets- uppgifter
   
  PROV
   
  1/12
  Repetition
   
  PROV
   
  30/11
  v.49
  Historiska
  källor
  Historiska
  källor
  Historiska
  källor
  Historiska
  Källor/
  Utvärdera historia
  Historiska
  källor
  Historiska
  källor
  v. 50
  Utvärdera historia
  Lucia
  Lucia
  Elevens val
  Utvärdera historia
  Elevens val
  Lektionsplanering årskurs 8 (HT 17)
   


 • Historia


 •   • E
  C
  A
   
  Du har grundläggande kunskaper om vad som hände under första världskriget
   
   
  Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av första världskriget 
   
   
  Du kan undersöka utvecklingslinjen politik och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
   
   
  Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
   
   
  Du har goda kunskaper om vad som hände under första världskriget.
   
   
  Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av första världskriget
   
   
  Du kan undersöka utvecklingslinjen politik och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
   
  Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
   
  Du har mycket goda kunskaper om vad som hände under världskriget.
   
   
  Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av första världskriget
   
   
  Du kan undersöka utvecklingslinjen politik och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
   
  Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.