torsdag 18 januari 2018

Utvecklingssamtal 30-31 Januari


En gång per termin ska elev, förälder och lärare träffas för ett utvecklingssamtal. Fokus under utvecklingssamtalet ska vara att tillsammans diskutera hur det går för eleven i de olika ämnena samt hur eleven kan utvecklas vidare. Nu kan du gå in på skolwebben och boka in dig för samtal.

Med vänliga hälsningar
Arbetslaget åk 8