Prao


Intervjufrågor till din handledare under din PRAO v. 17-18 2018.

 

Du ska under din PRAO genomföra en intervju med din handledare eller någon annan anställd på företaget. Intervjun är underlag till din muntliga redovisning om PRAO-perioden i skolan och om du satsar på högre betyg i idrott är det ett bra underlag till din uppsats. Intervju och muntlig redovisning bedöms bara på E-nivå men måste göras för att du ska kunna behålla ditt samhällskunskaps betyg och få E i idrott. För högre betyg i idrott så måste du skriva och lämna in din uppsats också.

OBS! Tala om för din handledare redan första dagen att du har denna uppgift och om möjligt så bokar ni in en tid redan då.

 

Intervjufrågor:

 1. Vilket yrke har du?
   
 2. Vilka arbetsuppgifter har du under en vecka?

 

 1. Vilken utbildning har du?
   
 2. Finns det andra utbildningar för detta yrke?

 

 1. Finns det särskilda fysiska krav i detta yrke?( ex. stark, bra hörsel, bra kondition) Vilka?
   
 2. Finns det särskilda psykiska krav? (ex. bra tålamod, stresstålig)

 

 1. Vilka risker finns för olycksfall eller yrkesskador?
   
 2. Hur lång semester har du?

 

 1. Hör du till en facklig organisation? I så fall vilken?
   
 2. Om ja på fråga 9. Deltar du på fackliga möten?

 

 1. På vilket sätt får du vara med och bestämma på arbetsplatsen?
   
 2. Har du förmåner utöver lönen? (ex. tjänstebil, grattis lunch)

 

 1. Vad är bra med det här yrket?
   
 2. Vad är sämre/dåligt med det här yrket?

 

Tack för att du tog dig tid till den här intervjun!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRAO- redovisning när du kommer tillbaka till skolan.

 

När du kommer tillbaka till skolan igen så ska du få berätta om dina upplevelser under PRAO:n. Det kommer ni att göra på Lottas SO-lektioner under v. 19-20. Första SO-lektionen får du använda till förberedelser, sen börjar vi redovisa och vi drar lott om vem som ska få berätta. Detta, plus att ha gjort intervjun med handledaren under PRAO:n är din E-uppgift i Sh och Id.

 Förutom intervjun ska du ta med följande i din PRAO-redovisning:

 • Arbetsplatsens namn
   
 • Berätta kort vad du fick göra, dina arbetsuppgifter.

 •  Dina arbetstider.
 •  
 • Vilket bemötande fick di av din handledare och av övrig personal?

 •  Hur upplevde du arbetsmiljön? Fysiska och psykiska?
 •  
 • Vad har varit bäst med din PRAO?

 
 • Vad har varit sämst/mindre bra med din PRAO?
   
 • Kan du rekommendera din PRAO-plats till andra? Varför? Varför inte?

 •  Om du var med om något roligt/tokigt/läskigt får du gärna dela med dig av det också?

 

Lycka till Lotta och James

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Viktigt inför din PRAO. V. 17-18 år 8.

Inför praon

 • Kolla upp resvägen, provåk gärna. Ha lite marginal så att du inte kommer för sent.
 • Vad heter din handledare?
 • När börjar du?
 • Lägg in telefonnumret till praoplatsen i din telefon. Om du blir sen ring och tala om det.

Första dagen

 • Presentera dig ordentligt genom att ta i hand och säga ditt namn. Var beredd på att få hälsa och presentera dig många gånger.
 • När du kommer till praoplatsen hälsa(se ovan), tala om att du är praoelev och att du ska träffa N.N, din handledare.
 • Fråga om allt du undrar, det är bättre att fråga än att det blir fel. De är medvetna om att du kommer att fråga massor.
 • Viktigt att du vågar fråga om enkla men viktiga saker
  •  Var finns toalett?
  • Var hänger man av sig?
  • När och var äter man lunch?
  • Hur lång är lunchrasten?
  • Har man några andra raster, när, hur långa?
  • En tid för att göra intervjun med handledaren?
 • Stoppa undan mobilen. Stäng av den helt så att du kan fokusera på att lära dig allt nytt. Du får inte ringa, sms:a eller hålla på och leka med mobilen på din arbetstid. Kolla sms och liknande får du göra på rasten.

Om…

 • Du råkar ha sönder något: Berätta på en gång och hjälp till att städa upp.
 • Du inte kommer ihåg vad du/hur du skulle göra: fråga igen.
 • Du inte har något att göra: sök upp din handledare och fråga vad du kan hjälpa till med nu. Hittar du inte handledaren fråga någon annan i personalen.
 • Du har inte fått någon rast: sök upp din handledare och fråga om det okej att du tar en rast nu.

Om du blir sjuk

 • Du måste sjukanmäla dig både till praoplatsen och till skolan!

 

Sista dagen

 • Innan du går hem sista dagen så måste du tacka för att de tagit hand om dig. Tacka för de här två veckorna helt enkelt. Det här måste du göra till din handledare men helst till alla som du jobbat med under de här veckorna.

 

Tillbaka i skolan

 • Du ska vara beredd på att inför kompisarna i klassen göra en PRAO-redovisning muntligt på SO:n, använd dig av din intervju. Du kommer att få en SO-lektion i skolan för förberedelse sen börjar redovisningarna. Du som satsar på högre betyg i idrott ska skriva och lämna in den uppgiften till James.

  

Ha nu två riktigt roliga och lärorika veckor! (Tips! Glöm inte att ha sköna skor!)

Lycka till!

Lotta