BiologiMänniskokroppen:
Andning och blodomlopp

Hälsa och sjukdomar
Lärare: Nelli Issa2018-02-02 Centralt innehåll LGR11


Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och

beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och

behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,


 mäniskors levnadsvillkor samt synen pånaturen och naturvetenskapen.
Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.


 De biologiska modellernas och teoriernas anvädbarhet, begräsningar, giltighet och

 föäderlighet.
Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor

Litteratur: spektrum Biologi,: 228- 268, 308-311, 316-326,338-339 Lightbok: s. 152-178, s. 204-205, 208-213, 222-223
PROV

Planering av en laboration vecka 10 på teorilek 2


8A: Teoriprov måndag den 12/3

8B: Teoriprov torsdag den 15/3

8C: Teoriprov måndag den 12/3 (provtiden förlängs 20 min, komp torsdag 15/3 med sovmorgon 30 min)

OMPROV: Onsdag vecka 13 efter sista lektionen för respektive klass.
Lektionsplanering Vecka Teori lek 1
8C: mån
8B: tis
8A: ons
Teori lek 2
8B: ons
8C: tors
8A: fre
Laboration
8A: mån
8B: tors
8C: fre
4 8BC Låna biologiböcker
Läs s. 308-311
8A: plugga till kemiprovet
8A: Kemiprov
8BC: plugga till kemiprovet
8BC: Kemiprov
8A: låna biologiböcker
5 Läs s. 316-326 och s.338-339. Light s. 208-213 och s. 222-223 Läs s. 230-237 svara på TDS 1-5. Light s. 153-158 svara på TDS 1-5 Lab nr 6 och 7
6 Genomgång 6.1, 6.2:
Cellen och matspjälkning
Genomgång: 6:3 Andning Lab nr 14, 24,27,28
7 8A: Studiedag(ONS)
8BC: Genomgång6:4: blodomlopp
8B: studiedag (ONS)
8AC:Genomgång 6:5
Hjärtat
8A: genomgång 6:4 Blodomlopp
8B: genomgång 6:5 hjärtat
Lab.3 och 4
8 Genomgång 6:6
Immunförsvaret
Reservtid för genomgång. Dissekering: hjärta
9 SPORTLOV SPORTLOV SPORTLOV
10 Gemensam repetition Planering av en laboration i biologi Lab 6 och 8 + repetition inför provet
11 8C: prov Lämna tillbaka biologiböcker och låna fysikbok + LPP 8AB: PROV