Tyska


LPP, Tyska år 8

Lärare: Sara Nordquist
2017-11-20

Freizeit und Wohnen

Centralt innehåll:   
 Vi kommer att arbeta med kapitel 4 ”Christiane – Fussballspielerin”, kapitel 5 ”Hier wohne ich” och kapitel 6 ”Heiteres und Wissenswertes: Gebäude” i ditt läromedel. Vi kommer att läsa och arbeta kring olika slags texter inom ämnesområdena fritid och boende. Du får i texterna och övningarna möta och lära dig ett grundläggande ordförråd för att kunna skriva och prata om dessa områden. Du ska lära dig att berätta mer ingående om dina fritids-aktiviteter och vad de betyder för dig. Du ska även lära dig att berätta om ditt boende  och beskriva hur ditt rum ser ut.

 Syfte: Genom undervisningen i ämnet tyska ska du ges förutsättningar att utveckla din         förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

                                                                                                                                                            Mål: Efter dessa arbetsområden ska du

 • kunna olika fritidsaktiviteter på tyska
 • kunna skriva och berätta om din fritid
 • kunna orden för olika rum och hur man säger …-a/-e våningen
 • kunna ord för möbler och saker i ett rum
 • kunna skriva och berätta om ditt boende och ditt rum
 • kunna skillnaden mellan nominativ och ackusativ
 • kunna böja verb i presens och perfekt
 • kunna några vanliga adjektiv
 • kunna adjektivets komparation
 • kunna skillnaden mellan sehr och viel
 • kunna använda uttrycket Es gibt
 • kunna klockan, några tidsuttryck och skillnaden mellan am och um
 • kunna använda en ordbok

Utvärdering: Utvärdering sker genom skriftligt prov, läxförhör, inlämningsuppgifter,     samtal och muntlig redovisning. Samtidigt är varje lektionstillfälle ett utvärderingstillfälle.

 

Kunskapskrav:

E
C
A
 
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
 
 
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 
 
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i tal.
 
 
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skrift.
 
 
Du väljer och använder dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar både muntlig och skriftlig interaktion.
 
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
 
 
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal.
 
 
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i skrift.
 
 
Du väljer och använder dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar både muntlig och skriftlig interaktion.
 
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
 
 
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 
 
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal.
 
 
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skrift.
 
 
Du väljer och använder dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar både muntlig och skriftlig interaktion.