Geografi

Lärare: Ann-Charlotte Söderberg
LPP – Asien, produktion, konsumtion och intrastruktur                                                                                       
2018-02-16
Centralt innehåll: Vi ska titta närmare på och lära oss mer om hur vi människor försörjer oss, konsumtion och produktion, och hur vi kommunicerar och transporterar, infrastruktur. Vi kommer att använda oss av världsdelen Asien som exempelvärldsdel när vi läser om detta. Arbetsområdet sträcker sig från vecka 8-15.

Syfte:


  • Vi ska lära oss namn och läge på Asiens länder, vatten, öar, berg, öknar och städer.
  • Att vi med hjälp av kartan kunna samla in geografisk information och vi repeterar också hur man läser klimatdiagram.
  • Vi tar reda på vilka naturresurser vi hittar i den här delen av världen, ev. brist på naturresurser och intressekonflikter som följer med tillgång – brist på naturresurser.
  • Vi lära oss var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras.
  • Vi kommer att lära oss mer om vilka varor som produceras i den här delen av världen och hur människor som lever här försörjer sig.
  • Vi kommer också att lära oss om hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats under åren.


Arbetsmaterial: Atlas, Geografi SO-direkt, filmer, olika texter, lektionsanteckningar m.m.


Arbetssätt: Vi kommer att studera området genom att ha föreläsningar, självstudier med tillhörande uppgifter och genom att se på faktafilmer.


Utvärdering: utvärdering sker i två steg;


  1. Skriftligt förhör på Asiens namngeografi v 10 .
  2. Geografiprov på produktion, konsumtion onsdag v.20.


Planering:


v.8 Uppstart, kartkunskap Asien, Asiens regioner


v.9 LOV


v.10 Asiens regioner, kartkunskaps förhör tis 8b, ons 8c, fre 8a.


v.11 Asiens regioner


v.12 Orsaker till och konsekvenser av att försörjning och handel förändras


v.13 Intressekonflikter om naturresurser


v.14 LOV


v.15 inför provet, prov tis 8b, ons 8c, fre 8a


Kunskapskrav för arbetsområde Asien, produktion, konsumtion och transporter. Geografi.


E
C
A
·         Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras med Asien som exempelvärldsdel, och beskriver då enkla geografiska mönster av hur handel och kommunikation fungerar.
 
 
·         Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur och varför(orsaker) dessa mönster ser ut som de gör och hur de har förändrats under åren samt följder(konsekvenser) av detta.
 
·         Du har grundläggande kunskaper om hur människa, samhälle och natur är beroende av varandra och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om naturresurser och intressekonflikter som följer med tillgång/brist på naturresurser.  (T.ex. olja, vatten)
 
·         Du kan använda geografiska begrepp som hör till arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt i sitt rätta sammanhang.
 
·         Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor som t.ex. klimatdiagram på ett i huvudsak fungerande sätt.
 
·         Eleven har grundläggande kunskaper om Asiens namngeografi.
 
·         Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras med Asien som exempelvärldsdel, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av hur handel och kommunikation fungerar.
 
·         Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur och varför(orsaker) dessa mönster ser ut som de gör och hur de har förändrats under åren samt följder(konsekvenser) av detta.
 
 
·         Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur är beroende av varandra och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om naturresurser och intressekonflikter som följer med tillgång/brist på naturresurser.  (T.ex. olja, vatten)
 
 
·         Du kan använda geografiska begrepp som hör till arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt i sitt rätta sammanhang.
 
 
·         Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor som t.ex. satellitbilder och fotografier på ett relativt väl fungerande sätt.
 
·         Eleven har goda kunskaper Asiens namngeografi.
 
 
 
 
 
 
 
·         Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras med Asien som exempelvärldsdel, och beskriver då komplexa geografiska mönster av hur handel och kommunikation fungerar.
 
 
 
·         Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur och varför(orsaker) dessa mönster ser ut som de gör och hur de har förändrats under åren samt följder(konsekvenser) av detta.
 
 
·         Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur är beroende av varandra och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om naturresurser och intressekonflikter som följer med tillgång/brist på naturresurser.  (T.ex. olja, vatten)
 
 
·         Du kan använda geografiska begrepp som hör till arbetsområdet på ett väl fungerande sätt i sitt rätta sammanhang.
 
 
 
·         Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor som t.ex. satellitbilder och fotografier på ett väl fungerande sätt.
 
·         Eleven har mycket goda kunskaper Asiens namngeografi.
 


 


 


Lycka till!


//Lotta