Matematik

Sannolikhet och statistik 

Lärare: Juha Niemäle
2018-04-13
 Kapitel 6 Sannolikhet och statistik s. 260-306
 
Koppling till LGR 11 Centralt innehåll
 
·         Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
·         Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
·         Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verk­tyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
·         Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
 
 
Prov vecka
8A Måndag 28/5
8B Måndag 28/5
8C Tisdag 29/5
 
 
  
Under detta kapitel kommer du att få lära dig:
 
·         Att undersöka och resonera kring sannolikheter
·         Att uttrycka sannolikheter bråkform såväl som procentform
·         Att förstå de olika sannolikheterna för en händelse och flera oberoende händelser
·         Tolka, teckna, skriva, lösa och pröva uppgifter för olika sannolikheter, lägesmått samt olika sorters diagram
·         Att undersöka, och beskriva resultat från undersökningar i tabeller och diagram.
·         Att värdera lösningsmetoder och resonemang
·         Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 
Till din hjälp kommer du att ha:
 
·         Planeringen
·         Gemensamma genomgångar
·         Uppgifter i boken
·         Gemensamma diskussioner och övningar.
 
Om du är klar så finns extra uppgifter på min vagn som du kan jobba med enskilt eller med en kompis som också är klar
 
·         Utmaningsböcker
·         Matematikbok för år 9
·         Repetitionsuppgifter s.314
·         Problemlösningar s 306
 
 
Längst ner på lektionsplaneringen finns det länkar till genomgångar på nätet.

 


Vecka
Pass 1
 8ABC
Pass 2
 8ABC
 
Pass 3
8ABC
 
Pass 4
8ABC
15
Genomgång 6.1: Hur stor är sannolikheten
Räkna s. 264-268
Räkna s.264-268
Räkna s. 264-268
16
Genomgång 6.2: Sannolikhet i flera steg
Räkna s.272-275
Genomgång 6.3:Tabeller och diagram
Räkna s. 279-284
17
PRAO
PRAO
PRAO
PRAO
18
PRAO
PRAO
PRAO
PRAO
19
Genomgång 6.4: Relativ frekvens
Räkna s.289-292
LOV
LOV
20
Genomgång 6.5 :Cirkeldiagram
Räkna s. 294-296
Komma i fas med planeringen
Blandade uppgifter 299-300.
Träna mera s. 302-303
Temauppgifter s.204-305
Problemlösning s.306
Komma i fas med planeringen
Blandade uppgifter 299-300.
Träna mera s. 302-303
Temauppgifter s.204-305
Problemlösning s.306
21
Komma i fas med planeringen
Blandade uppgifter 299-300.
Träna mera s. 302-303
Temauppgifter s.204-305
Problemlösning s.306
Repetera inför provet
Repetera inför provet
Repetera inför provet
22
PROV
 
 
 

 

Genomgångar på Youtube:

6.1: https://www.youtube.com/watch?v=mjfNJYZivVo&index=70&list=PLsoSX3GymcNGuQcR3pyXpEWI1a3mlTZ6j


6.2: https://www.youtube.com/watch?v=DH99qqnoYB4&list=PLsoSX3GymcNGuQcR3pyXpEWI1a3mlTZ6j&index=71


6.3: https://www.youtube.com/watch?v=3UpAHEJawBI&index=72&list=PLsoSX3GymcNGuQcR3pyXpEWI1a3mlTZ6j


6.4: https://www.youtube.com/watch?v=4Qmu6TROFJI&index=73&list=PLsoSX3GymcNGuQcR3pyXpEWI1a3mlTZ6j


6.5: https://www.youtube.com/watch?v=gQIfeKAPFwI&index=74&list=PLsoSX3GymcNGuQcR3pyXpEWI1a3mlTZ6j


 


 Bedömningsmatris i matematik                                                                                                                                        


 


 
Kunskapsnivå
 
 
             Når ej målen                              E                                              C                                           A
 
1
Problemlösningsförmåga
- att välja och använda strategier
- att formulera modeller
- att bedöma rimlighet
- att resonera kring alternativa sätt.
 
 
Du behöver öva på att lösa standardproblem.
I huvudsak fungerande
 
Du bidrar till att hitta lösningar.
Relativt väl fungerande
 
Du löser problem självständigt och har ansats till generell lösningsmetod.
Väl fungerande
 
 
Du använder generella lösningsmetoder, drar slutsatser och värderar olika tillvägagångssätt.
 
2
Begreppsförmåga
- att använda begrepp
- att beskriva begrepp med olika uttrycksformer
- att se samband
 
 
Du behöver lära dig fler grundläggande begrepp som krävs för förståelsen.
Grundläggande kunskaper
 
Du använder grundläggande begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Goda kunskaper
 
Du använder och beskriver grundläggande begrepp med relativt stor säkerhet.
Mycket goda kunskaper
 
Du använder nya begrepp i nya sammanhang.
Du beskriver begrepp på ett väl fungerande sätt och hur de relaterar till varandra.
 
3
Procedurförmåga
- att välja och använda metoder
 
 
Du är på väg mot att kunna använda grundläggande metoder.
I huvudsak fungerande
 
Du använder metoder och gör beräkningar med godtagbart resultat.
Ändamålsenligt
 
 
Du väljer och använder metoder och gör beräkningar med ett gott resultat.
Ändamålsenligt
och effektivt
 
Du väljer och använder metoder med stor säkerhet och med ett mycket gott resultat.
 
 
 
4
Kommunikationsförmåga
- att redogöra för tillvägagångssätt
- att använda olika uttrycksformer
- att föra/följa matematiska resonemang
- att argumentera
 
 
Du behöver förklara dina lösningar mer och träna på att använda det matematiska språket.
I huvudsak fungerande
 
Din redovisning går att följa.
Du bidrar till viss del i diskussioner men visar viss osäkerhet med det matematiska språket.
Ändamålsenligt
 
Du redovisar dina lösningar och det matematiska språket är oftast korrekt.
Du bidrar aktivt till att föra diskussionen framåt.
Ändamålsenligt
och effektivt
 
Du redovisar välstrukturerat med ett korrekt matematiskt språk.
Du för resonemangen framåt och fördjupar dem.