Religion

Terminsplanering årskurs 8 (VT 18)
RELIGION
Lärare: Elisabeth Nilsson
 
Kristendomens utveckling i Sverige
(åk 8 VT18)
 
 
 
Syftet med detta arbetsområde är att:
Vi ska få en förståelse för hur kristendomen har format det svenska samhället men också hur det svenska samhället har format religionen ”kristendomen”. Detta har även påverkat de svenska medborgarnas identitetsskapande och livsstilar – men på vilket sätt ska vi nu ta reda på.
 
 
Det centrala innehållet för våra nya kunskaper kommer vara:
• Utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider
• Hur kristendomen och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och
livsstilar.
 
 
De kunskaper och förmågor vi kommer arbeta med är att kunna:
 • Analysera religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
   
   
  Genomförande:
  Vi kommer de tre första veckorna att ta viktiga anteckningar från religionsboken och ett religionshäfte som finns i Elizabeths korg. Från dessa anteckningar kommer vi sedan att skriva individuella texter som handlar om hur kristendomen och det svenska samhället har påverkat varandra.
   
  Bedömningen:
  Bedömningen av våra nya kunskaper kommer att ske i relation till kunskapskraven, se bifogad matris. Våra nya kunskaper kommer att testas genom att vi skriver en inlämningsuppgift som handlar om ”Kristendomen utveckling i Sverige” se bifogat dokument om  arbetsuppgiften.
   
   
   
 
 
Bedömning för ”Kristendomens utveckling i Sverige”
E
C
A
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck, och handlingar inom religionerna
Du har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck, och handlingar inom religionerna
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck, och handlingar inom religionerna
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan utifrån undersökningar om hur religionerna kan påverkas av och påverkar samhällsförhållanden och händelser beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religionerna kan påverkas av och påverkar samhällsförhållanden och händelser beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religionerna kan påverkas av och påverkar samhällsförhållanden och händelser beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 
 
Lektionsplanering för arbetsområdet
 
Vecka 10 Kristendomen till Sverige (s.166-169)
Fokuspunkter:
 • Varför blev Sverige ett kristet land?
 • Varför gick Sverige från katolskt till protestantiskt land?
 • Hur fungerar den svenska kyrkan?
   
  Centrala begrepp att kunna:
 • Ansgar
 • Gustav Vasa
 • Martin Luther
 • Kyrkplikt
 •  Bannlysning
 • Husförhör
 • Högmässa
 • Stift
 • Biskop
 • Ärkebiskop
 • Församlingar
 • Kyrkoherde
 • Kyrkomöte
 • Kyrkofullmäktige
 • Kyrkoråd
 
 
Vecka 11En religiös revolution – Väckelserörelsen (s. 170-173)
Fokuspunkter:
 • Vad innebär folkrörelser och väckelserörelsen?
 • Vilka olika frikyrkor finns det i Sverige idag?
   
  Centrala begrepp att kunna:
 • Konventikelplakatet
 • Folkrörelser
 • Frikyrkor
 • Väckelserörelsen
 • Pastor
 • Equmeniakyrkan=
 • Metodistkyrkan
 • Svenska baptistsamfundet
 • Svenska missionskyrkan
   
 • Frälsningsarmén
 • Pingströrelsen
 • Livets ord - trosrörelsen
   
  Vecka 12
  Denna vecka ska vi arbeta med fristående texter för att se om vi kan hitta mer fakta till ovanstående fokuspunkter och kommer då att lämna in religionsböckerna.
   
  Vecka 13
  Denna vecka ska vi arbeta med fristående texter för att se om vi kan hitta mer fakta till ovanstående fokuspunkter
   
  Vecka 15
  Gå igenom skrivuppgiften.
  Skriva ihop fakta vi samlat på oss till en text
   
  Vecka 16
  Skriva färdigt texterna
  Lämna in texterna                                
 • 8A – onsdagen den 18 april
  8B – fredagen den 20 april
 • 8C – torsdagen den 19