tisdag 13 mars 2018

PRAO V 17-18

Praktisk arbetslivsorgentering


Riksdagen har tagit beslut om obligatorisk prao från och med höstterminen 2018. Detta betyder att när eleverna går i årskurs 8 får de möjlighet att vara på en arbetsplats under två veckor. Eleverna söker själv efter en arbetsplats, som hen är intresserad av att vara på. Viktigt att eleverna fyller i blanketten och lämnar in till studie- och yrkesvägledare på vilken arbetsplats som hen ska göra sin PRAO. Skolan tar sedan kontakt med arbetsplatsen innan hen börjar på PRAO.

Syftet med PRAO är att ge eleverna kunskaper och egna upplevelser om hur det fungerar i arbetslivet. PRAO ska ge eleverna tillfälle att få en uppfattning om vad arbetet inom dessa yrken innebär, har för krav samt prova på om man har de anlag och intresse som behövs. Allt detta för att eleverna ska kunna göra ett väl underbyggt framtida studie- och yrkesval.