Biologi


Sex och samlevnad

Lärare: Nelli Issa
2017-10-05

 

Syfte

Att varje elev ska få kunskaper om sexuellt samliv och om hur vår kropp fungerar sexuellt.

Att du ska få kunskaper om befruktning, olika preventivmetoder och deras möjligheter och begränsningar. Samt om sexuellt överförbara smitta och den sprids. Det är viktigt att känna till vad som kan följa på den sexuella debuten, både välbehag, sjukdomar och en graviditet man aldrig hade tänkt sig. Du ska få möjlighet att, utifrån perspektivet att ta ansvar för dig själv och andra, diskutera frågor om kärlek, sexualitet och samlevnad. Du s kunskaper om sexuellt samliv och hur vår kropp fungerar sexuellt. Du ska också få insikt i hur kärlek skildras ur olika perspektiv, i olika kulturer.

Ur centralt innehåll LGR 11

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på globalnivå och i ett historiskt perspektiv.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi. 3

 

Uppgiftsbeskrivning

Denna uppgift kommer att vara en ämnesövergripande mellan svenska och biologi.

Din uppgift är att skriva en debattartikel om något av nedanståendepunkter. Ditt arbete kommer att bedömas i både ämnet biologi och svenska. Betyget i biologi kommer tillövervägande del bedömas på din artikel.

Arbetet ska skrivas på dator, detta förutsätter att du måste skriva hemma ibland, du kommer att få möjlighet att skriva även i skolan, men iochmed antalet datorer är begränsat så kommer du att få renskriva din debattartikel hemma. Även en viss informationssökning kommer du att få göra hemma.

Debattartikeln får max vara 2 A4 sidor lång och minimum 1 A4 sida datorskrivet.

Tecken storlek 12 och skriven i ”Times New Roman” teckensnitt.

Rubrik: storlek 14, Ingress storlek 12 med fet stil. Vidare instruktioner får du under svenska lektionen.

Ämnen du kan välja mellan:

 Kvinnans rätt till sin kropp (t.ex. abort, könsstympning, barnäktenskap, ätstörningar..)

 Mannens rätt till sin kropp (t.ex. ätstörningar, omskärelse, barnäktenskap )

 Rätt till sin egen identitet (Hbtq)

 Barn till varje pris (t.ex. adoption, konstbefruktning, surrogatmammor..)

 Eget alternativ, ska dock kollas med din biologilärare först.

 

Inlämning av debattartikel

8ABC fredag den 17/11 senast kl 14:00

1. Du ska lämna in en kopia till Nelli och en kopia till Therese.

 

2. Du skickar din debattartikel till nelli.issa.troll@analys.urkund.se senast kl 24:00 den 16/11. Ingen artikel bedöms innan den har gått igenom urkund.

 

OBS! du ska skicka in till urkund från din skolwebbadress!

Under vecka 45, Fredag 10/11gästas vi av skådespelaren Oskar Sternulf som spelar upp pjäsen ”komma ut”.

08.45-10.15 8A Föreställning 1+ diskussion

10.45-12.15 8C Föreställning 2 + diskussion

13.15-14.45 8B Föreställning 3 + diskussion 4

 

Lektionsplanering
(obs. reservation för eventuella förändringar) vecka

 


 
 

 

 Vecka
 
Teori
Lektion 1
8C mån
8B: tis
8A: ons  


 
Teori
Lektion 2
8B: ons
8C: tors
8A: fre  


 
Laboration
8A: mån
8B: tors
8C: fre   

 40


 
Lämna tillbaka kemibok + genomgång LPP
värderingsövning
 
introduktion till sex och samlevnad
Skriva ner frågor vad vill du veta?
könsorganen 
Praktiskt prov kemi

 
  41

 


 
Nelli borta!
Uppgift:
Ta reda på en reklambild som visar annat än den ska sälja
8A: på valfriplats, 
värderingsövningar


 
Svar på dina frågor
+ andra diskussioner om tex normer
+ diskutera reklambilden
 42 

 


 
Nelli kurs tisdag + onsdag
Lektionsuppgift: samla information om din debatt artikel
 
Lektionsuppgift: samla information om din debatt artikel
Nelli kurs onsdag 
Preventivmedel + svar på dina frågor

 
 43

 


 
8A: studiebesök riksdagen m Lotta
8BC: könssjukdomar
 
8A: Könssjukdomar
8BC: skriva frågor till varandra
 
8B: studiebesök riksdagen med Lotta tors
Värderingsövningar + diskussioner
 44 

 

 
Höstlov

 
Höstlov

 
Höstlov

 

 45

 
Diskussion trakasserier av olika slag


 Jobba med artikeln


 
Avslutning och utvärdering av sex och samlevnad.


 

 

 

 

 


 Debattartikel

En debattartikel är, liksom en insändare, en diskuterande eller argumenterande text där en viktig fråga tas upp. I en diskuterande text framför man i huvudsak bara sina egna åsikter medan den argumenterande texten tar upp argument både för och emot.


Jämfört med en insändare är en debattartikel mer utförlig och innehåller fler sakliga argument till stöd för den åsikt, tes, som förs fram. Med sakliga argument menar man att argumenten är faktabaserade eller bygger på egna erfarenheter.


För att du ska kunna övertyga dina motståndare behöver du några väl underbyggda argument. Du kan också bemöta dina motståndares argument, eftersom du antagligen redan vet vilka invändningar eller motargument som kan komma.


I en debattartikel behöver du ha en inledning där du presenterar din tes, en avhandling där de olika argumenten kommer fram och en avslutning som sammanfattar dina åsikter.


Genretypiska drag:


Syftet är att påverka och övertyga andra att tycka likadant som man själv gör.


I en debattartikel tar den som skriver personlig ställning och formulerar en tes. En debattartikel innehåler inledning, avhandling och avslutning.

Till stöd för tesen finns ett antal sakliga argument. Fakta används för att underbygga argumenten.


Uttryck som för det första, för det andra, dessutom, å ena sidan, å andra sidan används.


Andra språkliga uttryck som används för att påverka läsarna är t.ex. det är helt klart fel, måste tas på allvar, kan bli mycket bättre, det är utan tvekan så att…KärleksmiddagSom en del av detta område så kommer vi att genomföra en kärleksmiddag,


Tisdag den 5 december kl 17:00-20:00. Ni kommer få kompensation för denna kväll under läsåret. Middagen äger rum i matsalen på Trollbodaskolan. Mer information får ni vecka 45