Kemi

LPP: Organisk kemi, kol och kolföreningar

Lärare: Nelli Issa


2017-11-21
Innehållsförteckning
Centraltinnehåll s. 2 Litteratur s. 2
Provdatum s. 2
Lektionsplanering s. 3
Betygskriterier s.4
Laborationer s. 5-9
Centraltinnehåll

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Vanliga kemikalier i hemmet och i samhälet, hur de påerkar häsan och miljö
Aktuella samhälsfråor som rö kemi
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
Separations- och analysmetoder.
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utveckling av begrepp, modeller och teorier.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Litteratur
Spektrum Kemi s. 158-182, s. 246-274
Spektrumkemi Light s. 101-114, s. 154-169
http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/# finns ljudfiler, begreppsträning och frågor till texterna. Detta är gratis.

PROVDATUM teori vecka 4

8A fredag 26/1 OBS! kl 08:00 kompensation ges med 15 min onsdag den 24/1

8B torsdag 25/1

8C fredag 26/1
Praktiskt prov Vecka 3 För de som vill ha en NY bedömning (tidigare bedömning utgår då)


OMPROV: Onsdag vecka 6 den 7/2 direkt efter sista lektionen. 3

Lektionsplanering vecka Teori
Lektion 1
8C mån
8B: tis
8A: ons
Teori
Lektion 2
8B: ons
8C: tors
8A: fre
Laboration
8A: mån
8B: tors
8C: fre
46 8C 8B arbeta med debatt artikel
8A: genomgång kemi 10.1 och 10.2
8BC: genomgång kemi 10.1 och 10.2
8A: arbeta med debattarikel
Avsluta sex och samlevnad
47 Genomgång 10.2 och 10:3 + film Genomgång Låna kemibok + lab 2
48 Genomgång 7.1 och 7.2 Genomgång 7.2 och 7.3 Lab 4 + 13
49 8ABC: läs s. 261-272
Light: s. 163-168
Nelli NPmatte tis + ons förmiddag
Genomgång 7.3 och 7.4 Lab 19 + 20
50 Genomgång 7.4 + formelskrivning Onsdag: Lucia
Torsdag + Fredag Elevens val
8A: Genomgång 7.4 + formelskrivning
2 Mån+ Tis Lov
8ABGemensam Repetition inför provet
8C Gemesam
Repetition inför prov
Fredag: Romme
Torsdag: ?
3 8ABC: planering av laboration Repetition inför provet
Läsa sidorna i kap 7 och kap. 10och svara på TDS-frågor
Praktiskt prov anmäl dig till Nelli senast måndag 15/1.
Läsa sidorna i kap 7 och kap. 10och svara på TDS-frågor
4 Repetition inför provet
Läsa sidorna i kap 7 och kap. 10och svara på TDS-frågor
Repetition
Läsa sidorna i kap 7 och kap. 10och svara på TDS-frågor
Teoriprov kemi

betygskriterier E C A
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband med relativ god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling och deras betydelse för människors levnadsvillkor Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och visa på några begräsningar hos åtgärder som kan till bidra en hållbar utveckling och deras betydelse människors levnadsvillkor Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och visar ur olika perspektiv fördelar och några begräsningar hos åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling och deras betydelse människors levnadsvillkor
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån bidra till att formulera utvecklade frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån och även formulerar väl utvecklade frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga