SO LottaArbetsuppgift om ideologier. År 8 ht-17.
Lärare: Ann-Charlotte Söderberg
2017-11-08
 
Vi ska de kommande tre veckorna (v. 45-47) jobba med ideologier. Till att börja med ska vi lite snabbt jobba med begreppet i sig och de tre stora ideologierna Liberalism, konservatism och socialism. Ni har redan jobbat lite med dem i historian så vi lägger vårt fokus på att det hela tiden växer fram nya ideologier.
 
Vi kommer att titta närmare på ekologism, feminism och anarkism. Du ska välja en av de tre ideologierna. Först ska du skriva dina tankar och kunskaper som du har om ideologin nu, efter det ska du ta reda på fakta om ideologin och sammanställa en faktatext om den, texten ska också avslutas med en resonerande text där du skriver dina ståndpunkter(åsikter) om just denna ideologi. Har du ändrat din syn på ideologin nu när du tagit reda på mer om den? Varför? Varför inte?
 
Texten ska skrivas för hand på lösblad eller på dator och du får bara använda källorna du får av mig. Max 1 sida på datorn(strl. 12) eller 2 sidor handskrivet.
 
Hjälpmedel:
- häfte med fakta från NE och SO-rummet om de tre ideologierna.
- samhällskunskapsboken, använd registret
- Ev. filmer om de olika ideologierna
 
Följande ska finnas med i din text .
 • Beskrivning av den ideologi som du valt
  • Vilka åsikter står den för?
  • Hur uppkom ideologin? T.ex. när, var och av vem/vilka grundades den.
  • Viktiga ord och begrepp i ideologin.
  • Vilka partier i dagens Sverige står för åsikter som kan kopplas till den här ideologin?
    
 • Dina ståndpunkter(åsikter) om ideologin. Dina resonemang ska underbyggas med fakta och tänk på att i resonemanget växla perspektiv. Har du ändrat din syn på ideologin nu när du tagit reda på mer om den? Varför? Varför inte?
   
 
E
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter om Sveriges politiska system, demokrati- diktatur, EU, mänskliga rättigheter med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
                                                                                
Lycka till!
Lotta